divendres, 31 d’agost del 2012

Primer dia d'Acústica amb Els Amics de les Arts

Malgrat el canvi d'escenari per culpa de la pluja, la primera jornada de l'Acústica de Figueres va omplir el Teatre Jardí de Figueres amb Els Amics de les Arts. Avui, la segona jornada amb Mishima.


Nomenats al Consorci d'Educació de Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona

Primària

Data: 31/08/2012

Mestres
Especialitat Convocats fins al número
1 PAN - Educació Primària, Anglès 14.134
2 PMU - Educació Primària, Música 12.015
3 EES - Pedagogia Terapèutica 5.649
4 PEF - Educació Primària, Educació Física 6.022
5 INF - Educació Infantil 6.665
6 PRI - Educació Primària 8.120
Professors de secundària
Especialitat Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 9.332
2 LC - L. Catalana I Literatura 5.326
3 MU - Música 10.817
4 193 - Anglès Eoi 609
5 AN - Anglès 6.178
6 133 - Alemany Eoi 1.856
7 192 - Francès Eoi 6.831
8 FR - Francès 13.362
9 137 - Portuguès 18.537
10 195 - Català Eoi 6.355
11 609 - Manteniment Vehicles 18.610
12 MA - Matemàtiques 11.094
13 FQ - Física I Química 11.746
14 507 - Informàtica 17.732
15 TEC - Tecnologia 5.085
16 CLA - Cultura Clàssica 14.293
17 LE - L. Castellana I Literatura 6.383
18 GE - Geografia I Història 8.414
19 CN - Biologia I Geologia 10.469
20 FI - Filosofia 7.803
21 ECO - Economia 11.124
22 DI - Dibuix 2.826
23 PSI - Orientació Educativa 4.818
24 501 - Administració D'Empreses 12.151
25 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 16.001
26 504 - Construccions Civils I Edificacions 11.202
27 505 - Formació I Orientació Laboral 7.545
28 508 - Intervenció Socio-Comunitària 2.543
29 510 - Organització I Gestió Comercial 9.209
30 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 13.442
31 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 12.080
32 524 - Sistemes Electrònics 8.426
33 602 - Equips Electrònics 11.200
34 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 11.723
35 612 - Oficina De Projectes De Construcció 15.134
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 13.329
37 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 11.672
38 622 - Processos De Gestió Administrativa 12.231
39 707 - Dibuix Artístic I Color 2.935
40 716 - Història De L'Art 8.168
41 723 - Organització Industrial I Legislació 8.153

Nomenats a Catalunya Central

Catalunya Central

Secundària

Data: 31/08/2012

Professors de secundària
Especialitat Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 8.593
2 504 - Construccions Civils I Edificacions 7.052
3 505 - Formació I Orientació Laboral 7.405
4 510 - Organització I Gestió Comercial 13.625
5 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 8.402
6 609 - Manteniment Vehicles 16.402
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 8.605
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 9.978
9 621 - Processos Comercials 12.533
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 13.550
11 625 - Serveis A La Comunitat 7.512
12 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 18.735
13 133 - Alemany Eoi 15.258
14 193 - Anglès Eoi 10.543
15 192 - Francès Eoi 47.982
16 AL - Alemany 15.646
17 AN - Anglès 11.029
18 CLA - Cultura Clàssica 18.439
19 DI - Dibuix 10.868
20 EF - Educació Física 9.065
21 FR - Francès 13.411
22 FQ - Física I Química 12.909
23 LC - L. Catalana I Literatura 12.979
24 LE - L. Castellana I Literatura 6.820
25 MU - Música 13.921
26 MA - Matemàtiques 16.320
27 CN - Biologia I Geologia 4.240
28 ECO - Economia 11.611
29 PSI - Orientació Educativa 10.574
30 GE - Geografia I Història 7.310
31 FI - Filosofia 7.973

Mestres
Especialitat Convocats fins al número
1 PAN - Educació Primària, Anglès 18.867
2 PMU - Educació Primària, Música 17.249
3 EES - Pedagogia Terapèutica 12.377
4 ALL - Audició I Llenguatge 13.016
5 INF - Educació Infantil 12.311
6 PEF - Educació Primària, Educació Física 11.150
7 PRI - Educació Primària 9.928

Nomenats a Barcelona Comarques

Barcelona Comarques

Primària

Data: 31/08/2012

Mestres
Especialitat Convocats fins al número
1 PAN - Educació Primària, Anglès 17.843
2 PMU - Educació Primària, Música 16.086
3 EES - Pedagogia Terapèutica 8.765
4 ALL - Audició I Llenguatge 14.347
5 INF - Educació Infantil 10.971
6 PEF - Educació Primària, Educació Física 10.953
7 PRI - Educació Primària 10.602

Professors de secundària
Especialitat Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 9.616
2 505 - Formació I Orientació Laboral 7.666
3 507 - Informàtica 13.669
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 5.372
5 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 14.100
6 516 - Processos Industria Alimentaria 10.123
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 10.364
8 603 - Estètica 18.463
9 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 13.044
10 605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu 15.832
11 609 - Manteniment Vehicles 225
12 615 - Operacions De Processos 12.313
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 13.976
14 625 - Serveis A La Comunitat 7.888
15 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 15.420
16 193 - Anglès Eoi 8.032
17 192 - Francès Eoi 12.104
18 712 - Disseny Gràfic 19.893
19 715 - Fotografia 11.565
20 AL - Alemany 11.964
21 AN - Anglès 8.277
22 CLA - Cultura Clàssica 17.938
23 DI - Dibuix 8.262
24 EF - Educació Física 12.202
25 FR - Francès 8.458
26 TEC - Tecnologia 14.469
27 FQ - Física I Química 15.692
28 LC - L. Catalana I Literatura 12.587
29 LE - L. Castellana I Literatura 8.376
30 MU - Música 9.191
31 MA - Matemàtiques 16.573
32 CN - Biologia I Geologia 10.951
33 ECO - Economia 1.112
34 PSI - Orientació Educativa 7.020
35 GE - Geografia I Història 9.974
36 FI - Filosofia 5.798

Nomenaments d'agost a Maresme - Vallès Oriental

Inici > Serveis territorials: Maresme-Vallès Oriental

Personal convocat als actes de nomenaments

Maresme-Vallès Oriental

Secundària

Data: 31/08/2012

Professors de secundària
Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 7.555
2 193 - Anglès Eoi 6.847
3 FR - Francès 11.885
4 192 - Francès Eoi 13.252
5 AL - Alemany 8.276
6 MU - Música 10.251
7 LC - L. Catalana I Literatura 11.193
8 LE - L. Castellana I Literatura 7.427
9 CLA - Cultura Clàssica 10.446
10 MA - Matemàtiques 13.721
11 FQ - Física I Química 9.594
12 CN - Biologia I Geologia 10.618
13 ECO - Economia 12.241
14 DI - Dibuix 6.795
15 EF - Educació Física 9.116
16 GE - Geografia I Història 7.171
17 PSI - Orientació Educativa 3.783
18 501 - Administració D'Empreses 12.520
19 505 - Formació I Orientació Laboral 6.849
20 506 - Hoteleria I Turisme 15.801
21 507 - Informàtica 2.154
22 508 - Intervenció Socio-Comunitària 3.208
23 TEC - Tecnologia 10.681
24 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 10.632
25 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 15.667
26 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 12.795
27 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 13.095
28 622 - Processos De Gestió Administrativa 15.176
29 625 - Serveis A La Comunitat 6.249
30 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 18.246

Mestres
Especialitat Convocats fins al número
1 PAN - Educació Primària, Anglès 19.002
2 PMU - Educació Primària, Música 13.843
3 EES - Pedagogia Terapèutica 9.450
4 INF - Educació Infantil 9.993
5 PEF - Educació Primària, Educació Física 10.871
6 PRI - Educació Primària 8.907

Nomenats a Girona

Girona

Secundària

Data: 31/08/2012

Professors de secundària
Especialitat Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 11.527
2 133 - Alemany Eoi 10.392
3 192 - Francès Eoi 12.642
4 193 - Anglès Eoi 11.960
5 506 - Hoteleria I Turisme 17.984
6 507 - Informàtica 15.167
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 14.052
8 601 - Cuina I Pastisseria 21.288
9 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 13.394
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 15.272
11 501 - Administració D'Empreses 11.595
12 505 - Formació I Orientació Laboral 3.081
13 508 - Intervenció Socio-Comunitària 6.706
14 518 - Processos Sanitaris 9.254
15 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 5.088
16 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 3.920
17 617 - Patronatge I Confecció 9.774
18 621 - Processos Comercials 11.598
19 622 - Processos De Gestió Administrativa 12.182
20 625 - Serveis A La Comunitat 6.484
21 FR - Francès 12.887
22 AN - Anglès 9.504
23 LC - L. Catalana I Literatura 3.441
24 MU - Música 8.157
25 DI - Dibuix 5.217
26 FQ - Física I Química 5.873
27 ECO - Economia 15.770
28 CN - Biologia I Geologia 5.981
29 TEC - Tecnologia 8.880
30 EF - Educació Física 7.852
31 LE - L. Castellana I Literatura 5.467
32 FI - Filosofia 6.263
33 GE - Geografia I Història 9.489
34 PSI - Orientació Educativa 4.537

Mestres
Especialitat Convocats fins al número
1 ALL - Audició I Llenguatge 5.594
2 EES - Pedagogia Terapèutica 13.574
3 PFR - Educació Primària, Francès 285
4 PAN - Educació Primària, Anglès 19.370
5 PMU - Educació Primària, Música 14.332
6 PEF - Educació Primària, Educació Física 10.315
7 INF - Educació Infantil 8.428
8 PRI - Educació Primària 10.584

dijous, 30 d’agost del 2012

Nomenats al Baix Llobregat

Mestres
Especialitat Convocats fins al número
1 PAN - Educació Primària, Anglès 17.060
2 PMU - Educació Primària, Música 12.772
3 EES - Pedagogia Terapèutica 9.224
4 INF - Educació Infantil 4.560
5 PEF - Educació Primària, Educació Física 6.954
6 PRI - Educació Primària 5.807

Professors de secundària
Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 9.135
2 193 - Anglès Eoi 3.458
3 FR - Francès 11.362
4 AL - Alemany 10.537
5 MU - Música 10.129
6 LC - L. Catalana I Literatura 7.677
7 LE - L. Castellana I Literatura 7.102
8 CLA - Cultura Clàssica 2.609
9 FI - Filosofia 6.612
10 MA - Matemàtiques 15.579
11 FQ - Física I Química 10.408
12 CN - Biologia I Geologia 3.200
13 ECO - Economia 10.824
14 DI - Dibuix 11.197
15 EF - Educació Física 7.875
16 GE - Geografia I Història 6.426
17 PSI - Orientació Educativa 5.842
18 501 - Administració D'Empreses 12.679
19 505 - Formació I Orientació Laboral 7.749
20 506 - Hoteleria I Turisme 17.351
21 507 - Informàtica 14.243
22 510 - Organització I Gestió Comercial 9.253
23 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 17.408
24 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 11.560
25 518 - Processos Sanitaris 9.932
26 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques 15.898
27 524 - Sistemes Electrònics 13.030
28 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 809
29 601 - Cuina I Pastisseria 16.374
30 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 16.688
31 609 - Manteniment Vehicles 17.500
32 618 - Perruqueria 18.239
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 13.367
34 621 - Processos Comercials 10.762
35 625 - Serveis A La Comunitat 2.679
36 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 18.336
37 TEC - Tecnologia 11.187

Nomenats a Lleida

Lleida

Primària

Data: 30/08/2012

Mestres
Especialitat Convocats fins al número
1 PAN - Educació Primària, Anglès 14.352
2 PMU - Educació Primària, Música 5.040
3 EES - Pedagogia Terapèutica 1.903
4 INF - Educació Infantil 9.542
5 PFR - Educació Primària, Francès 431
6 PEF - Educació Primària, Educació Física 9.581
7 PRI - Educació Primària 20.140

Professors de secundària
Especialitat Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 18.788
2 195 - Català Eoi 1.251
3 190 - Espanyol 6.878
4 612 - Oficina De Projectes De Construcció 615
5 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 5.976
6 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 7.546
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 8.872
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 5.639
9 MU - Música 2.050
10 AN - Anglès 1.769
11 FR - Francès 2.420
12 LC - L. Catalana I Literatura 3.025
13 CN - Biologia I Geologia 3.042
14 EF - Educació Física 4.551
15 FI - Filosofia 14.083
16 FQ - Física I Química 10.826
17 GE - Geografia I Història 4.116
18 MA - Matemàtiques 12.603
19 505 - Formació I Orientació Laboral 1.738
20 507 - Informàtica 15.247
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 4.488
22 515 - Processos De Producció Agrària 8.967
23 518 - Processos Sanitaris 11.563
24 TEC - Tecnologia 3.694